Vyjádření k projektům

Vyjádření k projektům

  • k záměrům investorů
  • k projektovým dokumentacím pro územní řízení, územní souhlas
  • projektovým dokumentacím pro stavební řízení, ohlášení stavby
  • k územním plánům
  • ke změnám či rekonstrukcím stávajících zemních tras

Způsob žádání o vyjádření

  • elektronicky – na e-mailovou adresu site@optet.cz
  • elektronicky – prostřednictvím datové schránky ID: gpywnfm
  • písemně – poštou na adresu společnosti Optet network, s.r.o.
  • osobně – na adrese provozovny